Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Kiến thức chăn nuôi -> Chăn nuôi Heo
DPS50rd có giá trị tương đương Plasma trong khẩu phần heo con

DPS 50rd (NF Protein - Mỹ) là nguồn cung cấp đạm cao cấp có thể thay thế hoàn toàn plasma trong khẩu phần mà không ảnh hưởng đến năng suất vậy nuôi. Do protein ở dạng peptide mạch ngắn nên khả năng hấp thu rất cao và được sản xuất cùng với quy trình sản xuât dược liệu nên rất an toàn về mặt vi sinh. Ở Việt Nam, công ty TNHH Nhân Lộc là nhà phân phối chính thức sản phẩm này.

Thí nghiệm được thực hiện chủ yếu tại các công ty thức ăn chăn nuôi của Mỹ, cho heo ăn khẩu phần chứa DPS 50rd để đánh giá khả năng thay thế bột cá hoặc bột huyết tương bằng DPS lên năng suất tăng trưởng. Thay thế một phần hoặc hoàn toàn protein từ plasma sấy phun bằng DPS trong  khẩu phần khởi động ở phase 2 không có sự ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ngày, lượng ăn vào, hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa ở phase 3, nhưng sau đó ở phase 4 thì có sự cải thiện ở nghiệm thức ăn khẩu phần có chứa DPS 50rd. Điều này cho thấy DPS 50rd có ảnh hưởng tích cực đối với heo

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

192 heo có khối lượng khoảng 9 pound (lb) được vận chuyển trong điều kiện thuận lợi để nghiên cứu và cho ăn khẩu phần chung ở giai đoạn phase 1  trong 7 ngày. Ở cuối phase 1 heo sau đó được lựa chọn dựa vào trọng lượng ban đầu và giới tính để phân bổ vào 1 trong 4 nghiệm thức với 8 ô chuồng/nghiệm thức (6 heo/ô chuồng)

Các ô chuồng trong mỗi nghiệm thức ở phase 2 được phân bổ ngẫu nhiên thành thành 1 trong 2 nhóm ở phase 3, đáp ứng 16 ô chuồng/nghiêm thức. Tất cả heo đều sử dụng khẩu phần chung ở phase 4. Khẩu phần thí nghiệm ở mỗi phase được thiết lập cân bằng lysine, ME, calcium và phosphorus. Thức ăn ở tất cả các nghiệm thức được ép thành viên (kích thước 1/8 inch).

Phase 1: Khối lượng cơ thể từ 9-11 lb. Tất cả heo ăn khẩu phần chung chứa plasma

Phase 2: Khối lượng cơ thể từ 11-15 lb

1 - 4.0% plasma, 0.0% DPS 50rd; 2 - 2.68% plasma, 1.32% DPS 50rd

3 - 1.32% plasma, 2.68% DPS 50rd; 4 - 0.0% plasma, 4.0% DPS 50rd

Phase 3: Khối lượng cơ thể từ 15-25 lb

1 - 2.5% Bột cá, 0.0% DPS 50; 2 - 2.5% DPS 50, 0.0% Bột cá

Phase 4: Khối lượng cơ thể từ 25-45 lb, tất cả heo ăn khẩu phần chung

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thay thế plasma bằng DPS 50rd (0-100%) không ảnh hưởng đến tăng trưởng, lượng ăn vào trung bình và hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở các phase 2,3,4 (bảng 1)

Không có sự ảnh hưởng tích lũy về lượng ăn vào và tốc độ tăng trưởng khi thay thế plasma bằng DPS 50rd (bảng 1 và hình 1-3). Tuy nhiên có xu hướng tăng tuyến tính ở chỉ số chuyển hóa thức ăn (F/G) trong suốt phase 4 và lũy kế từ phase 3  và 4

Chỉ số về năng suất tương đương giã các nghiệm thức ở phase 3 về lượng ăn vào, tốc độ tăng trưởng ngày và hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Ở phase 4 và lũy kế phase 3 và 4  (bảng 2) không có sự khác biệt có ý nghĩa về lượng ăn vào và tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, heo ăn khẩu phần chứa DPS 50rd ở phase 3 có chỉ số F/G ở phase 4 tốt hơn có ý nghĩa khi so với khẩu phần là bột cá (hình 4).

Tóm lại, DPS 50rd có khả năng thay thế hiệu quả Plasma sấy phun ở phase 2 khẩu phần khởi đẩu mà không ảnh hưởng đến năng suất của heo. Tuy vậy heo ăn khẩu phần chứa DPS 50rd hoặc bột cá có năng suất tương tự trong phase 3 thì DPS 50rd có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn trong phase 4

Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH Nhân Lộc

Nguồn: http://www.nfprotein.com/html/research/TB42%20Lopez,%20DPS%20vs%20Plasma%20&%20FM.PDF