Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Kiến thức chăn nuôi -> Chăn nuôi Gia cầm
[THÚ Y] Quy trình phòng bệnh trên gà nuôi thả vườn (thời gian nuôi 90 ngày)

Ngày Tuổi

Buổi

Thuốc/

Vacine

Hướng dẫn sử dụng

Công Dụng

Lượng sản phẩm/Cách dùng cho 1000 gà/ lần

1

Chiều

- Gluco KC

 

- Úm Gà Vịt

- Chicktonic Liquid

-> Pha nước uống 1 g/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Cung cấp năng lượng

-> Tiêu lòng đỏ

-> Thuốc bổ dùng để úm gà

-> 7 g

 

-> 4 g

-> 7 ml

2

Sáng

- Vaccine Marek (nếu cơ sở cung cấp giống chưa thực hiện)

- Úm Gà Vịt (uống từ sáng 6h đến 9h30 mới thay thuốc bổ)

-> Tiêm da dưới cổ

 

 

 

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Phòng bệnh marek

 

 

-> Tiêu lòng đỏ

 

 

 

 

 

-> 4 g

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Thuốc bổ dùng để úm gà

-> Giải độc

-> 7 ml

 

-> 4 ml

3

Sáng

- Úm Gà Vịt (uống từ sáng 6h đến 9h30 mới thay thuốc bổ)

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 

-> Tiêu lòng đỏ

 

-> 4 g

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Thuốc bổ dùng để úm gà

-> Giải độc

-> 7 ml

 

-> 4 ml

4

Sáng

- Úm Gà Vịt (uống từ sáng 6h đến 9h30 mới thay thuốc bổ)

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 

-> Tiêu lòng đỏ

 

-> 4 g

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Liver tonic

- Glucan C

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Thuốc bổ dùng để úm gà

-> Giải độc

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> 7 ml

 

-> 4 ml

-> 4 g

Tối

- Vaccine Newcastle

- Vaccine IB

-> Nhỏ mắt hay nhỏ mũi

 -> Nhỏ mắt hay nhỏ mũi

-> Phòng bệnh Newcatle

-> Phòng bệnh IB

 

5

Sáng

- Rovitasol

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> 5 g

Chiều

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Bổ sung vitamin C

-> 5 g

6

Chiều

- Glucan C

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> 5 g

7

Sáng

- Vaccine Gumboro

-> Pha nước uống bằng sữa gầy

-> Phòng bệnh Gumboro

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Liver tonic

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Giải độc

-> Bổ sung vitamin C

-> 14 ml

 

-> 7 ml

-> 5 g

8

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 14 ml

Chiều

- Glucan C

 

 - Rovet K

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

  -> Pha nước uống 1 g/ 4 lít

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> Hỗ trợ xuất huyết

-> 7 g

 

 -> 4 g

9

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 14 ml

Chiều

- Glucan C

 

 - Rovet K

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

  -> Pha nước uống 1 g/ 4 lít

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> Hỗ trợ xuất huyết

-> 9 g

 

 -> 5 g

Tối

- Vaccine Đậu

-> Đâm màng cánh

-> Phòng bệnh Đậu

 

10

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 17 ml

Chiều

- Glucan C

 

 - Rovet K

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 

-> Pha nước uống 1 g/ 4 lít

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> Hỗ trợ xuất huyết

-> 9 g

 

-> 5 g

11

Sáng

- Chicktonic Liquid

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Giải độc

-> 20 ml

 

-> 7 ml

Chiều

- Para C

 

 

- Rovet K

-> Pha nước uống 6 g/ 1 lít

 

-> Pha nước uống 1 g/ 4 lít

-> Hạ nhiệt, tăng đề kháng, chống stress

-> Hỗ trợ xuất huyết

-> 4 g

 

 

-> 5 g

12

Sáng

- Para C

 

 - Anti Gum

-> Pha nước uống 6 g/ 1 lít

  

-> Pha nước uống 1 g/ 1 lít

-> Hạ nhiệt, tăng đề kháng, chống stress

-> Phòng Gumboro

-> 6 g

 

-> 26 g

Chiều

- Chicktonic Liquid

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> 26 ml

13

Sáng

- Para C

 

 - Anti Gum

-> Pha nước uống 6 g/ 1 lít

 

 -> Pha nước uống 1 g/ 1 lít

-> Hạ nhiệt, tăng đề kháng, chống stress

-> Phòng Gumboro

-> 6 g

 

 -> 26 g

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Glucan C

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> 26 ml

 

-> 13 g

14

Sáng

- Vaccine Gumboro

-> Pha nước uống bằng sữa gầy

-> Phòng bệnh Gumboro

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Para C

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 -> Pha nước uống 6 g/ 1 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Hạ nhiệt, tăng đề kháng, chống stress

-> 30 ml

 

-> 6 g

15

Sáng

- Lactic One

 

 

 - Rovet C Fort

-> Pha nước uống 1g/ 1lít

 

-> Pha nước uống 1g/ 2lít

-> Bổ sung men: vi khuẩn có lợi cho đường ruột + men tiêu hóa

-> Bổ sung vitamin C

-> 30 g

 

 

 -> 5 g

Chiều

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 ml/ 3 lít

-> Giải độc

-> 10 ml

16

Sáng

- Invet – Dynadoxy

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

 -> Pha nước uống 1g/ 2lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> Bổ sung vitamin C

-> 170 g

 

-> 5 g

Chiều

- Rovitasol

 

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 3 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Giải độc

-> 17 g

 

-> 12 ml

17

Sáng

- Invet – Dynadoxy

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

-> Pha nước uống 1g/ 2lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> Bổ sung vitamin C

-> 170 g

 

-> 5 g

Chiều

- Rovitasol

 

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 3 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Giải độc

-> 17 g

 

-> 12 ml

18

Sáng

- Invet – Dynadoxy

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

 -> Pha nước uống 1g/ 2lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> Bổ sung vitamin C

-> 170 g

 

-> 5 g

Chiều

- Rovitasol

 

- Liver tonic

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 3 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Giải độc

-> 17 g

 

-> 12 ml

19

Sáng

- Invet – Ampicoli

 

- Rovet C Fort

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

 -> Pha nước uống 1g/ 2lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> Bổ sung vitamin C

-> 40 g

 

-> 5 g

Chiều

- Electrolytes

 

- Lactic One

-> Pha nước uống 1 g/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Bổ sung men: vi khuẩn có lợi cho đường ruột + men tiêu hóa

-> 40 g

 

-> 40 g

20

Sáng

- Invet - Ampicoli

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

-> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 40 g

Chiều

- Electrolytes

 

- Lactic One

 

 - Glucan C

-> Pha nước uống 1 g/ 1 lít

 -> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

 

 -> Pha nước uống 1g/ 2lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Bổ sung men: vi khuẩn có lợi cho đường ruột + men tiêu hóa

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> 40 g

 

-> 40 g

 

  -> 20 g

21

Sáng

- Vaccine Newcatlse

-> Pha nước uống bằng sữa gầy

-> Phòng bệnh Newcatlse

 

Chiều

- Chicktonic Liquid

- Glucan C

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Pha nước uống 1 g/ 2 lít

-> Bổ sung thuốc bổ

-> Tăng sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch

-> 40 ml

 

-> 20 g

Tối

- Vaccine Newcatlse

-> Chích da dưới ức

 

 

22

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 50 ml

Chiều

- Invet- Tylomox

-> Pha nước uống 2 g/ 1 lít

-> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 250 g

23

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 50 ml

Chiều

- Invet- Tylomox

-> Pha nước uống 2 g/ 1 lít

-> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 250 g

24

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 50 ml

Chiều

- Invet- Tylomox

-> Pha nước uống 2 g/ 1 lít

-> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 250 g

34

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 90 ml

35

Sáng

- Invet Coc 2,5% (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 90 ml

40

Sáng

- Invet Sunfadiazin (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 3,2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 19 ml

41

Sáng

- Invet Sunfadiazin (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 3,2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 19 ml

42

Sáng

- Invet Sunfadiazin (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 3,2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 19 ml

43

Sáng

- Vaccine Newcatlse

-> Pha nước uống bằng sữa gầy

-> Phòng bệnh Newcatlse

 

50

Sáng

- Invet Enromic (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 38 ml

51

Sáng

- Invet Enromic (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 38 ml

52

Sáng

- Invet Enromic (uống từ sáng sớm đến 10h mới thay nước)

-> Pha nước uống 1 ml/ 2 lít

-> Phòng và trị cầu trùng

-> 38 ml

74

Sáng

- Invet - Dynadoxy

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 1200g

75

Sáng

- Invet - Dynadoxy

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 1200g

76

Sáng

- Invet - Dynadoxy

-> Pha nước uống 2g/ 1lít

> Phòng và trị hen, tiêu chảy

-> 1200g

Trước xuất bán 10 - 15 ngày

Sáng

- Chicktonic Liquid

-> Pha nước uống 1 ml/ 1 lít

-> Kích thích tăng trọng, tạo mã đẹp

-> 280 ml

 

Ghi chú:

  • Trước khi làm vaccine 2 tiếng pha Antigum 1-2 g/ lít cho gà uống để tăng đáp ứng miễn dịch
  • Lịch sử dụng kháng sinh có thể thay đổi tùy theo tình hình sức khỏe của gà
  • Trong quá trình sử dụng kháng sinh sẽ kèm theo một số loại thuốc bổ trợ với chi phí khoảng 10% giá trị kháng sinh.
  • Mỗi lần dùng thuốc khánh sinh phòng nên sử dụng 2 – 3 ngày để tăng hiệu quả và hạn chế lờn thuốc của vi khuẩn gây bệnh

 

 

 

Phòng Kỹ Thuật - Marketing - Công ty TNHH Nhân Lộc