Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 INVET-ENROMIC

1. Hàm lượng:

Enrofloxacin

Nước cất vừa đủ 

2. Qui cách:

Chai 100 ml

3. Đặc trị:

Đặc trị CRD ghép với E.coli, sưng phù đầu do E. coli hoặc Mycoplasma, viêm ruột, tiêu chảy, viêm rốn.

4. Liều sử dụng:

*Gà, vịt, cút thịt:

 - Trị bệnh: 1 ml/1 lít nước uống hoặc 10 kg thể trọng, dùng liên tục 4-5 ngày.

 - Phòng bệnh: 1 ml/2 lít nước uống hoặc 20 kg thể trọng, dùng liên tục 2-3 ngày.

 *Heo, bê, nghé, dê, cừu non:

 - Trị bệnh: 1 ml/2 lít nước uống hoặc 20 kg thể trọng, dùng liên tục 4-5 ngày.

- Phòng bệnh: 1 ml/4 lít nước uống hoặc 40 kg thể trọng, dùng liên tục 2-3 ngày.


ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
AMPICOLI
INVET-SULFADIAZIN 48
TIACOLI - D
ASCOVIT
COCCIREX
INVET-COC 2,5%
COLMYC-E
INVET-COC 5%
ERIPRIM