Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 COCCIREX

1. Hàm lượng:

Sodium sulphaquinoxaline 

Pyrimethamine 

Dung môi vđ

2. Qui cách:

Chai 1000ml

3. Đặc trị:

Đặc trị bệnh cầu trùng coccidiosis ở manh tràng và ruột của gia cầm.

4. Liều sử dụng:

Pha vào trong nước uống: 1.5ml pha với 1l nước, dùng trong 3 - 5 ngày. Sau đó ngưng thuốc trong 2 - 3 ngày và sử dụng trở lại tiếp tục trong 3 ngày nữa với cùng liều lượng. 

 


ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
AMPICOLI
INVET-SULFADIAZIN 48
TIACOLI - D
ASCOVIT
INVET-COC 2,5%
COLMYC-E
INVET-COC 5%
INVET-ENROMIC
ERIPRIM