Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 COLMYC-E

1. Hàm lượng:

Enrofloxacin 

Dung môi vđ 

2. Qui cách:

Chai 1000ml

3. Đặc trị:

Sử dụng trên những bệnh gây ra bởi Salmonella spp và E.coli.

4. Liều sử dụng:

Pha vào trong nước uống: 0.25ml COLMYC-E pha với 1l nước cho uống 3-5 ngày.


ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
AMPICOLI
INVET-SULFADIAZIN 48
TIACOLI - D
ASCOVIT
COCCIREX
INVET-COC 2,5%
INVET-COC 5%
INVET-ENROMIC
ERIPRIM