Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 INVET-COC 2,5%

1. Hàm lượng:

Toltrazuril  

Propylen glycol

2. Qui cách:

Chai 20ml

3. Đặc trị:

Trị cầu trùng gia cầm.

4. Liều sử dụng:

Pha vào nước uống cho uống với liều: 1 ml/ lít nước uống (hoặc nồng độ 25 ppm) dùng liên tục 2 ngày

 INVET – COC 2,5% dùng chung được với các chất bổ sung trong thức ăn và các loại thuốc phổ biến cho gia cầm.

 INVET – COC 2,5% có độ an toàn cao (quá liều gấp 10 lần theo yêu cầu cũng được hấp thu và không có dấu hiệu ảnh hưởng).


ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
AMPICOLI
INVET-SULFADIAZIN 48
TIACOLI - D
ASCOVIT
COCCIREX
COLMYC-E
INVET-COC 5%
INVET-ENROMIC
ERIPRIM