Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 INVET-COC 5%

1. Hàm lượng:

Toltrazuril 

Propylen glycol 

2. Qui cách:

Chai 100ml

3. Đặc trị:

Phòng và trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé.

4. Liều sử dụng:

- Heo con: 0,5 ml/con. Dùng 1 liều duy nhất lúc  3-5 ngày tuổi

- Heo từ 1 tuần tuổi: 1 ml/2,5 kg thể trọng. Dùng 1 liều duy nhất

- Dê con, cừu con: 4 ml/10 kg thể trọng, uống một liều duy nhất sau khi con vật được chăn thả ở đồng cỏ 7-10 ngày                                          

 - Trâu, bò con: 4 ml/10 kg thể trọng. Dùng 1 liều duy nhất lúc được 5 tuần tuổi

 - Thỏ: 1 ml hòa với 2-3 lít nước uống trong 3 tuần.


ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
AMPICOLI
INVET-SULFADIAZIN 48
TIACOLI - D
ASCOVIT
COCCIREX
INVET-COC 2,5%
COLMYC-E
INVET-ENROMIC
ERIPRIM