Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 

           Bổ sung đầy đủ và cân đối các vitamin và khoáng chất cho gia cầm đẻ
           Giúp gia cầm khỏe mạnh
           Tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian đẻ trứng
           Tiêu tốn thức ăn thấp

CM 1052
CM 1041
CM 1042
CM 1051
CM 1054
CM 1055
CM 1067
CM 1100
CM 1102
CM 1108
CM 1602
CM 1608
PREMIX 6
PREMIX D
PREMIX E
ROVIT 103