Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

Sản phẩm mới

CM 1602

Premix vitamin - khoáng dùng cho gia cầm thịt

CM 1608

Premix vitamin - khoáng dùng cho gia cầm đẻ trứng

PREMIX 6

Premix vitamin - khoáng dùng cho heo thịt từ 30 - 60kg

PREMIX D

Premix vitamin - khoáng dùng cho heo từ 15kg - 30kg

PREMIX E

Premix vitamin - khoáng dùng cho heo nái

ROVIT 103

Premix vitamin - khoáng dùng cho gia cầm

RV 42

Premix vitamin - khoáng dùng cho heo thịt từ 15kg - xuất chuồng

Y – MOS

 Y –MOS là thành phần bổ sung thức ăn đạt chất lượng tối ưu trong việc cải thiện năng suất vật nuôi ...

Nutrase Xyla

  Men tiêu hóa giúp tăng năng suất vật nuôi...

FREE TOX

Chất hấp thụ độc tố nấm mốc đa thành phần...