Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Kiến thức chăn nuôi -> Hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi
Phương pháp chuyển đổi thức ăn trong chăn nuôi heo công nghiệp

      Khi chuyển đổi loại thức ăn thì màu sắc, mùi vị, độ mịn và chất lượng của thức ăn cũng có thể thay đổi. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến mức ăn và quá trình tiêu hóa thức ăn của heo. Nếu ta thay đổi thức ăn đột ngột thì mức ăn sẽ thay đổi và phân heo sẽ biến đổi, thể hiện sự bất thường của quá trình tiêu hóa. Điều này là một trong những stress trong chăn nuôi, nó ảnh hưởng đến năng suất của đàn heo…

       Để phòng ngừa hiện tượng trên ta nên thực hiện việc thay đổi thức ăn trong vòng ít nhất là 4 ngày với lượng thức ăn cũ và mới như sau:
-          Ngày 1: 75 % thức ăn cũ + 25 % thức ăn mới.
-          Ngày 2: 50 % thức ăn cũ + 50 % thức ăn mới.
-          Ngày 3: 25 % thức ăn cũ + 75 % thức ăn mới.
-          Ngày 4: 100 % thức ăn mới.
        Tuy nhiên, trong thực tế tùy theo biểu hiện của đàn heo mà ta có thể kéo dài thời gian thay đổi thức ăn cho phù hợp. Thông thường ta nên kéo dài số ngày sử dụng thức ăn của ngày thứ 2 (có 50 % thức ăn cũ + 50 % thức ăn mới) trong vòng 2-3 ngày (tức tổng thời gian thay đổi thức ăn kéo dài trong 6-7 ngày). Cách làm như trên được áp dụng cho tất cả các trường hợp nào có liên quan đến sự thay đổi thức ăn. Một số trường hợp thay đổi thức ăn thường gặp như:
-          Khi tập ăn cho heo con.
-          Khi chuyển từ thức ăn heo con sang thức ăn heo thịt.
-          Khi chuyển từ thức ăn viên sang thức ăn bột.
-          Khi chuyển từ thức ăn của công ty này sang sử dụng thức ăn của công ty khác.
        Nếu ta xác định được việc chuyển đổi thức ăn là một tác động gây stress đối với heo thì ta nên có biện pháp chuyển đổi cho phù hợp, hạn chế tác hại xấu.
 

Phòng Kỹ Thuật - Marketing - Công Ty TNHH NHÂN LỘC