Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 INVET-COC 2,5%

1. Hàm lượng:

Toltrazuril  

Propylen glycol

2. Qui cách:

Chai 20ml

3. Đặc trị:

Trị cầu trùng gia cầm.

4. Liều sử dụng:

Pha vào nước uống cho uống với liều: 1 ml/ lít nước uống (hoặc nồng độ 25 ppm) dùng liên tục 2 ngày

 INVET – COC 2,5% dùng chung được với các chất bổ sung trong thức ăn và các loại thuốc phổ biến cho gia cầm.

 INVET – COC 2,5% có độ an toàn cao (quá liều gấp 10 lần theo yêu cầu cũng được hấp thu và không có dấu hiệu ảnh hưởng).


INVET-TYCOSONE
INVET-FLORDOXY
INVET-FLORSONE 200LA
B.COMPLEX C
ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
ANALGIN + C
AMPICOLI
INVET SONE
INVET - FERDEXTRAN
LINCOJECT 10%
INVET-SULFADIAZIN 48
INVET-TILMI INJ