Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Tin Tức Thị trường chăn nuôi
Biến đổi khí hậu và ngành chăn nuôi heo

Biến đổi khí hậu mang lại thách thức và cơ hội mới cho người chăn nuôi heo. Họ cần quan tâm đến những tác động về năng suất của việc biến đổi khí hậu trên khía cạnh kinh doanh và quyền động vật - theo báo cáo từ tờ báo "Tương lai nông trại dựa vào nước Anh" trong một loạt bài về "Thách thức biến đổi khí hậu"...

Vấn đề then chốt liên quan đến người chăn nuôi heo là sức khỏe và năng suất của heo (như khả năng thụ tinh); sự đảm bảo của các nhà cung cấp thức ăn; khả năng cung cấp nguồn năng lượng và tính an toàn, và khả năng xây dựng để đối phó với thời tiết biến đổi bất thường. Những cơ hội của biến đổi khí hậu đối với người chăn nuôi heo.
 
 Tiết kiệm:
• Giảm được chi phí thức ăn bằng cách sử dụng sản phẩm phụ từ thức ăn và sản phẩm lên men sinh học.
• Dự tính khẩu phần thức ăn để tăng năng suất, giảm lãng phí và mất mát.
• Tăng thêm cơ hội chăn nuôi ngoài trời sẽ giảm được việc xây dựng, trang thiết bị cố định và chi phí năng lượng.
• Có thêm nhiều cơ hội sử dụng năng lượng tái chế. Thách thức của biến đổi khí hậu đối với nông dân chăn nuôi heo.
 
Năng suất:
• Stress nhiệt làm giảm năng suất (kể cả vấn đề về sinh sản)
• Có thể giảm lượng nước từ các nhà cung cấp hay nguồn ở trang trại ở một số vùng
• Giảm lượng thức ăn ăn vào khi trời nóng ảnh hưởng đến ngoại hình và khả năng sinh sản.                           .
• Có khả năng tăng các loại bệnh khác nhau và tăng chi phí thuốc thú y.
• Giảm lượng cỏ và khả năng sống (trong hệ thống chăn nuôi ngoài trời)
 
Chi phí:
• Có thể tăng vốn, chi phí năng lượng và duy trì cho hệ thống thông gió, làm mát, làm nóng và kiểm soát sự thoát hơi nước.
• Nhu cầu đối với quản lý chuồng trại được cải thiện trong các trường hợp biến đổi khí hậu.                     .
• Không đoán trước được các tình huống biến đổi khí hậu.
• Giá thức ăn toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu hoặc các sản phẩm và máy móc của thị trường khác.
 
 Những gợi ý thích hợp cho người chăn nuôi:
• Tăng cường cách ly các khu chuồng để kiểm soát nhiệt độ bên trong có hiệu quả hơn và giảm lãng phí năng lượng
• Thiết kế hệ thống kiểm soát quạt thông gió để kiểm soát điều kiện khí hậu biến đổi
• Sử dụng hộp xung quanh trong chuồng đẻ để điều chỉnh môi trường cho heo con và heo nái.                .  
• Lựa chọn cỏ hay cây trồng khác nhau có thể chịu được những biến đổi khí hậu để chống xói mòn đất
• Cải thiện thiết kế chỗ râm mát và chỗ tắm cho heo.
• Đầu từ vào dự trữ nước, như các hồ chứa ở trang trại.
• Dùng ít các kỹ thuật chăn nuôi tập trung như nuôi ngoài trời (nhưng thừa nhận những tác động đến ô nhiễm nguồn nước và xói mòn đất và đưa ra các cách phòng chống)
Mặc dù một số tác động có thể xảy ra với quy mô lớn hơn hay nhỏ hơn trong thời gian ngắn, trung bình hay lâu dài, thì điều quan trọng là phải nghĩ trước tương lai, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như thiết kế xây dựng và các kiểu nhân giống.