Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 27/ 02/ 2012 ĐẾN 03/ 03/ 2012

Ngày 03/ 03/ 2012, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

GIÁ HEO CON TỪ 27/ 02/ 2012 ĐẾN 03/ 03/ 2012 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian
27/ 02/ 2012
28/ 02/ 2012
29/ 02/ 2012
01/ 03/ 2012
02/ 03/ 2012
03/ 03/ 2012
Đồng Nai
(Gia Kiệm)
130 - 150
130 - 150
130 - 150
130 - 150
130 - 150
130 - 150

 
GIÁ HEO THỊT TỪ 27/ 02/ 2012 ĐẾN 03/ 03/ 2012 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian
27/ 02/ 2012
28/ 02/ 2012
29/ 02/ 2012
01/ 03/ 2012
02/ 03/ 2012
03/ 03/ 2012
Đồng Nai
(Gia Kiệm)
49
49
49
49
49
49

 
GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 27/ 02/ 2012 ĐẾN 03/ 03/ 2012) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu
27/02/ – 03/03/2011
05/03 – 10/03/2012
12/03-17/03/2012
19/03 – 24/03/2012
BẮP
7 200 – 7 400
 
 
 
CÁM GẠO
6 000 - 7 500
 
 
 
TẤM
9 500
 
 
 
KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH
9 500 - 9 800
 
 
 
BỘT CÁ
18 000 – 23 000
 
 
 
DẦU CẤ
20 000 – 24 000