Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 06/ 02/ 2012 ĐẾN 11/ 02/ 2012

Ngày 11/ 02/ 2012, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

GIÁ HEO CON TỪ 06/ 02/ 2012 ĐẾN 10/ 02/ 2012 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian
06/ 02/ 2012
07/ 02/ 2012
08/ 02/ 2012
09/ 02/ 2012
10/ 02/ 2012
11/ 02/ 2012
Đồng Nai
(Gia Kiệm)
100-110
100-110
110-120
110-120
110-120
110-120

 
GIÁ HEO THỊT TỪ 06/ 02/ 2012 ĐẾN 10/ 02/ 2012 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian
06/ 02/ 2012
07/ 02/ 2012
08/ 02/ 2012
09/ 02/ 2012
10/ 02/ 2012
11/ 02/ 2012
Đồng Nai
(Gia Kiệm)
45
45
45
45
45
45

 
GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 06/ 02/ 2012 ĐẾN 10/ 02/ 2012) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu
30/01/ – 04/02/2011
06/02 – 11/02/2012
13/02 – 18/02/2012
20/02 – 25/02/2012
BẮP
7 200
7 200 – 7 400
 
 
CÁM GẠO
6 000 - 7 500
6 000 - 7 500
 
 
TẤM
9 500
9 500
 
 
KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH
9 500 - 9 800
9 500 - 9 800
 
 
BỘT CÁ
18 000 – 23 000
18 000 – 23 000
 
 
DẦU CẤ
20 000 – 24 000
20 000 – 24 000