Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 12/12/2011 ĐẾN 17/12/2011

 Ngày 12/12/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

 GIÁ HEO CON TỪ12/12/2011 ĐẾN 17/12/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

12/12/2011

13/12/2011

14/12/2011

15/12/2011

16/12/2011

17/12/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

115-130

115-130

 115-130

115-130 

115-130 

 115-130

 

GIÁ HEO THỊT TỪ 12/12/2011 ĐẾN 17/12/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

12/12/2011

13/12/2011

14/12/2011

15/12/2011

16/12/2011

17/12/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

49-53

49-53

49-53 

 49-53.

 50-53

50-53 

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 12/12/2011 ĐẾN 17/12/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

28/11/ – 3/12/2011

31/12 – 10/12/2011

12/12 – 17/12/2011

19/11 – 24/12/2011

BẮP

7 200

7 200

7 200

 

CÁM GẠO

6 000-7 500

6 000 – 7 500

6 000 – 7 500

 

TẤM

10 500

10 500

10 500

 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 200-10 400

10 200 – 10 400

10 200 – 10 400

 

BỘT CÁ

18 000-23 000

18 000 – 23 000

18 000 – 23 000

 

DẦU CẤ

20 000-2 200

20 000 – 22 000

20 000 – 22 000