Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 31/10/2011 ĐẾN 05/11/2011

 Ngày03/11/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

 GIÁ HEO CON TỪ 31/10/2011 ĐẾN 05/10/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

31/10/2011

1/11/2011

2/312011

3/11/2011

4/11/2011

5/11/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

120

120

120

120

120

120 

 

GIÁ HEO THỊT TỪ 31/10/2011 ĐẾN 05/11/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

3110/2011

1/11/2011

2/11/2011

3/11/2011

14/10/2011

5/11/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

52

52

52

53

52

52 

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 31/10/2011 ĐẾN 05/11/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

26/09 – 01/10/2011

31/10 – 5/11/2011

7/11 – 12/11/2011

14/11 – 19/11/2011

BẮP

7 100-7 200

7 200


 

CÁM GẠO

7 200-7 300

7 300


 

TẤM

9 800

10 000


 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 200-10 400

10 400-10 600


 

BỘT CÁ

22 000- 29 000

22 000-29 000


 

DẦU CÁ

21 000-24 000

19 000-22 000