Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 24/10/2011 ĐẾN 28/10/2011

 Ngày 28/10/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

 GIÁ HEO CON TỪ 24/10/2011 ĐẾN 28/10/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

24/10/2011

25/10/2011

26/10/2011

27/10/2011

28/10/2011

29/10/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

120

120

120

120

120

120 

 

GIÁ HEO THỊT TỪ 24/10/2011 ĐẾN 28/10/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

24/10/2011

25/10/2011

26/10/2011

27/10/2011

28/10/2011

29/10/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

50-51

50-51

51-52

51-52 

51-52

52 

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 24/10/2011 ĐẾN 28/10/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

24/10 – 29/10/2011

31/10 – 5/11/2011

7/11 – 12/11/2011

14/11 – 19/11/2011

BẮP

7 100 – 7 200

7.200


 

CÁM GẠO

7 200 –  7300

7.300


 

TẤM

9 800

10.000


 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 200-10 400

10.400-10.600


 

BỘT CÁ

22 000 – 29 000

22 000-29 000


 

DẦU CẤ

21 000 – 24 000

19 000-22 000