Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 26/09/2011 ĐẾN 01/10/2011

 Ngày 01/10/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

 GIÁ HEO CON TỪ 26/09/2011 ĐẾN 01/10/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

26/09/2011

27/09/2011

28/09/2011

29/09/2011

30/09/2011

01/10/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

110 - 115

110 - 115

110 - 115

110

100 - 110

100 - 110

 

GIÁ HEO THỊT TỪ 24/09/2011 ĐẾN 01/10/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

26/09/2011

27/09/2011

28/09/2011

29/09/2011

30/09/2011

01/10/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

45 - 50

45 - 50

45 - 50

45 - 50

45 - 50

45- 50

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 05/09/2011 ĐẾN 10/09/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

26/09 – 01/10/2011

03/10 – 08/10/2011

10/10 – 15/10/2011

17/10 – 22/10/2011

BẮP

7 000 – 7 100

 

 

 

CÁM GẠO

5 000 – 5 700

 

 

 

TẤM

9 000

 

 

 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 400

 

 

 

BỘT CÁ

22 000 – 29 000

 

 

 

DẦU CẤ

21 000 – 24 000