Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 12/09/2011 ĐẾN 17/09/2011

Ngày 17/09/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

 GIÁ HEO CON TỪ 12/09/2011 ĐẾN 17/09/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

12/09/2011

13/09/2011

14/09/2011

15/09/2011

16/09/2011

17/09/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

120 

120 

110 - 120

110 - 120

110 - 120

110 - 120

 

GIÁ HEO THỊT TỪ 12/09/2011 ĐẾN 17/09/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

12/09/2011

13/09/2011

14/09/2011

15/09/2011

16/09/2011

17/09/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

56 - 56

54- 55

53- 54

52- 53

50- 51

48- 51

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 12/09/2011 ĐẾN 17/09/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

29/08 – 03/09/2011

05/09 – 10/09/2011

12/09 – 17/09/2011

19/09 – 24/09/2011

BẮP

7 000 – 7 100

7 000 - 7 100

6 800 - 7 000 

 

CÁM GẠO

5 000 – 5 700

5 000 – 5 700

5 800 - 6 100 

 

TẤM

-

-

 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 400

10 500

10 800 - 11 000 

 

BỘT CÁ

22 000 – 29 000

22 000 – 29 000

22 000 - 29 000 

 

DẦU CẤ

21 000 – 24 000

21 000 – 24 000

20 000 -23 000