Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 27/08/2011 ĐẾN 03/09/2011

   Ngày 03/09/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

   GIÁ HEO CON TỪ 29/08/2011 ĐẾN 03/09/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

22/08/2011

23/08/2011

24/08/2011

25/08/2011

26/08/2011

27/08/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

120 - 130

120 -130

120 - 130

120 - 130 

120 - 130 

120 - 130

  

GIÁ HEO THỊT TỪ 29/08/2011 ĐẾN 03/09/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

22/08/2011

23/08/2011

24/08/2011

25/08/2011

26/08/2011

27/08/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

56 - 57

56- 57

56- 57

56- 57

56- 57

56- 57

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 29/08/2011 ĐẾN 03/09/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

29/08 – 03/09/2011

05/09 – 10/09/2011

12/09 – 17/09/2011

19/09 – 24/09/2011

BẮP

 7 000 – 7 100

 

   

CÁM GẠO

5 000 – 5 700

 

   

TẤM

-

 

   

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 400

 

   

BỘT CÁ

22 000 – 29 000

 

   

DẦU CẤ

21 000 – 24 000