Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Giá cả thị trường chăn nuôi
GIÁ THỊ TRƯỜNG TỪ 15/08/2011 ĐẾN 20/08/2011

 Ngày 20/08/2011, tổng hợp giá HEO CON - HEO THỊT - NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN tại khu vực Gia Kiệm - Đồng Nai là....

  GIÁ HEO CON TỪ 15/8/2011 ĐẾN 20/8/2011 (ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

15/08/2011

16/08/2011

17/08/2011

18/08/2011

19/08/2011

20/08/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

110 - 120

120 -130

120 - 130

120 - 130 

120 - 130 

120 - 130

  

GIÁ HEO THỊT TỪ 15/8/2011 ĐẾN 20/8/2011 ( ĐVT: 1 000 Đồng /KG)

Thời gian

15/08/2011

16/08/2011

17/08/2011

18/08/2011

19/08/2011

20/08/2011

Đồng Nai

(Gia Kiệm)

55 - 58

56 - 59

56 - 59

56 - 59

56 - 59 

57 - 59 

 

GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN (TỪ 1/8/2011 ĐẾN 20/8/2011) (ĐVT: Đồng /KG)

Nguyên liệu

1/8 – 6/8/2011

8/8 – 13/8/2011

15/8 – 20/8/2011

22/8 – 27/8/2011

BẮP

 7 000 – 7 100

 7 000

 7 000

 

CÁM GẠO

4 500 – 5 500

4 500 - 6000 

 4 500 - 6 000

 

TẤM

6 000 – 8 200

 -

 -

 

KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH

10 500

9 800 - 10 300

9 800 - 10 300 

 

BỘT CÁ

22 000 – 29 000

 12 000 - 23 000

 12 000 - 23 000

 

DẦU CẤ

21 000 – 24 000

 17 000  - 23 000

  17 000  - 23 000