Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Tin Tức Thị trường chăn nuôi
Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu của Việt Nam 8 tháng năm 2017 giảm nhẹ

 Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 8/2017 đạt 233 triệu USD, tăng 7,13% so với tháng trước đó nhưng giảm 40,53% so với cùng tháng năm ngoái...

 Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã chi hơn 2,2 tỉ USD nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, giảm 1,24% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Italia với hơn 50 triệu USD, tăng 845,63% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Canada với hơn 45 triệu USD, tăng 458,04% so với cùng kỳ; Chilê với hơn 6 triệu USD, tăng 103,11% so với cùng kỳ, sau cùng là Mêhicô với hơn 1,6 triệu USD, tăng 99,4% so với cùng kỳ.

Các thị trường chính cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 8/2017 là Achentina, Trung Quốc, Canada, Đài Loan… Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 130 triệu USD, tăng 7,85% so với tháng trước đó nhưng giảm 32,94% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ nước này trong 8 tháng đầu năm 2017 lên hon 1 tỉ USD, chiếm 48,4% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm trước đó – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 8/2017 đạt hơn 11 triệu USD, giảm 11,52% so với tháng 7/2017 và giảm 63,8% so với cùng tháng năm trước đó. Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ thị trường này đạt hơn 100 triệu USD, giảm 48,68% so với cùng kỳ năm trước đó.

Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ Achentina tăng trong 8 tháng đầu năm 2017, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.

Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 8/2017 là Canada với trị giá hơn 10 triệu USD, tăng 36,01% so với tháng trước đó và tăng 1.285,4% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2017 lên hơn 45 triệu USD, tăng 458,04% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Indonesia và Italia với kim ngạch đạt 181 triệu USD, 95 triệu USD, 77 triệu USD; 70 triệu USD; và 53 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu tháng 8/2017 và 8 tháng đầu năm 2017

ĐVT: nghìn USD

 

KNNK 8T/2016

KNNK T8/2017

KNNK 8T/2017

+/- so với T7/2017 (%)

+/- so với T8/2016 (%)

+/- so với 8T/2016 (%)

Tổng KN

2.248.429

233.248

2.220.537

7,1

-40,5

-1,2

Achentina

1.023.996

130.011

1.074.373

7,9

-32,9

4,9

Ấn Độ

53.739

6.296

95.771

-9,6

28

78,2

Anh

808

 

1.283

   

58,8

Áo

77.029

1.204

47.046

-58,2

-91,0

-38,9

Bỉ

7.084

546

8.358

-10,5

-30,5

18

Brazil

94.568

3.961

77.463

-26

-85,2

-18,1

UAE

52.142

4.409

50.518

-23,2

-59,2

-3,1

Canada

8.093

10.490

45.165

36,0

1.285,4

458,0

Chilê

3.333

1.242

6.769

48,5

 

103,1

Đài Loan

47.672

8.654

53.289

-12,9

28,7

11,8

Đức

3.985

804

5.155

20,2

31,9

29,4

Hà Lan

19.442

1.219

14.562

-0,9

-49,9

-25,1

Hàn Quốc

24.300

3.890

23.520

7,6

7,4

-3,2

Hoa Kỳ

237.940

6.628

181.795

-3,4

-82,7

-23,6

Indonesia

60.742

6.330

70.504

103,2

-41,1

16,1

Italia

5.338

1.120

50.480

-75,2

74

845,6

Malaysia

62.191

2.016

19.217

12,2

-25,7

-69,1

Mêhicô

841

43

1.678

-41,7

29,8

99,4

Nhật Bản

3.316

426

3.249

105,0

95,0

-2,0

Australia

9.055

207

8.247

-35,1

-90,8

-8,9

Pháp

13.842

1.247

17.301

-18

-50,1

25

Philippin

9.002

944

12.034

-55,4

19,1

33,7

Singapore

12.974

1.304

10.249

162,7

-27,1

-21,0

Tây Ban Nha

25.687

480

7.688

-14,1

-85,7

-70,1

Thái Lan

61.546

7.477

53.481

50,2

-34,3

-13,1

Trung Quốc

196.403

11.717

100.789

-11,5

-63,8

-48,7

Ngoài ra nguồn nguyên liệu sản xuất TĂCN còn bao gồm các loại: lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về các nguyên liệu sản xuất TĂCN trong 8 tháng đầu năm 2017

Mặt hàng

8T/2016

8T/2017

So với cùng kỳ

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lúa mì

2.705

578.153

3.382

704.796

25,02

21,9

Ngô

4.385

859.892

4.825

958.419

10,02

11,46

Đậu tương

1.005

419.371

1.186

509.685

17,91

21,54

Dầu mỡ động thực vật

 

413.426

 

471.009

 

13,93

(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 8/2017 đạt 325 nghìn tấn với giá trị đạt 68 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này 8 tháng đầu năm 2017 lên hơn 3,3 triệu tấn, với trị giá 704 triệu USD, tăng 25,02% về khối lượng và tăng 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 8 tháng đầu năm 2017 là Australia, chiếm tới 44%; tiếp đến là Canada chiếm 25%, thị trường Brazil chiếm 3%, thị trường Nga chiếm 2% và thị trường Hoa Kỳ chiếm 1 phần rất nhỏ trong tổng giá trị nhập khẩu lúa mỳ. Các thị trường nhập khẩu lúa mì hầu hết đều giảm cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016 ngoại trừ thị trường Canada. Trong 8 tháng đầu năm 2017, khối lượng nhập khẩu lúa mì tăng hơn 15 lần và giá trị tăng hơn 11 lần. Thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là Brazil (giảm gần 69%).

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 8/2017 đạt 162 nghìn tấn với giá trị 67 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 8 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 1,1 triệu tấn và 509 triệu USD, tăng 17,91% về khối lượng và tăng 22,54% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 8/2017 đạt 591 nghìn tấn với giá trị đạt 112 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 8 tháng đầu năm 2017 đạt 4,8 triệu tấn và 958 triệu USD, tăng 10,02% về khối lượng và tăng 11,46% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Achentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 8 tháng đầu năm 2017, chiếm lần lượt là 55% và 18% tổng giá trị nhập khẩu. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2017, khối lượng nhập khẩu ngô của thị trường Thái Lan tăng hơn 14 lần so với cùng kỳ năm 2016 nhưng giá trị lại chỉ tăng có hơn 3,2 lần.

 

Nguồn tin: Trung tâm TT CN&TM