Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin
Tin tức -> Tin Tức Thị trường chăn nuôi
Quy định tần suất kiểm tra hàng thủy sản nhập khẩu vào Australia

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT vừa nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia về tần suất kiểm tra lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Australia. 

 

Chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: Internet

Cụ thể: Theo Chế độ kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (FSIS), Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia-New Zealand đã phân loại thực phẩm nhập khẩu vào Australia theo nhóm sản phẩm (bao gồm nhóm sản phẩm rủi ro và nhóm sản phẩm giám sát) và có chế độ kiểm tra nhập khẩu tương ứng từng nhóm.

Nhóm sản phẩm thủy sản rủi ro bao gồm: Nhuyễn thể hai mảnh vỏ, giáp xác luộc/tôm luộc, cá thu/ cá ngừ, cá đã chế biến và ăn liền.

Tần xuất kiểm tra với nhóm này là kiểm tra ban đầu là 100% các lô hàng. Nếu 5 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ kiểm tra sẽ giảm xuống còn 25%. Nếu 20 lô hàng liên tiếp sau đó đạt yêu cầu, tỷ lệ kiểm tra giảm xuống còn 5%. Nếu có bất kỳ lô hàng nào không đạt yêu cầu thì sẽ quay lại tỷ lệ kiểm tra 100%.

Nhóm sản phẩm thủy sản giám sát gồm: Cá, bột cá tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, ướp muối; cá mòi, cá hồi và sản phẩm dạng mắm từ cá đã sơ chế, bảo quản hoặc đóng gói; cá/giáp xác (tươi, ướp lạnh, đông lạnh) có nguồn gốc nuôi trồng.

Tỷ lệ kiểm tra với nhóm này ban đầu là 5%. Nếu có lô hàng vi phạm, tỷ lệ kiểm tra sẽ là 100%. Nếu 5 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 5%.

 

Thanh Nguyễn – Báo Hải Quan